CE Challenge Midden Nederland

De Rabobank voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefomgeving waarvan ze deel uitmaakt. Daarom start de Rabobank in midden Nederland de Circular Economy Challenge. Met als doel onze klanten te helpen bij de overgang van lineaire naar meer circulaire en duurzame businessmodellen. Modellen waarbij vanaf het ontwerp circulariteit leidend is: meer ketensamenwerking, meer innovatie en tenslotte hergebruik van schaarse grondstoffen en afval. Tijdens de challenge helpen we onze klanten de kansen van de circulaire economie te ontdekken en ook echt te realiseren.