Circular Economy Challenge

De Circular Economy Challenge komt op volle stoom. Bureau Bos is deelnemer aan de Challenge en heeft een concreet voorbeeld waarbij de vraag is gesteld hoe je omgaat met bestaand vastgoed én hoe je vastgoed kunt hergebruiken door het te transformeren.