De Alliantie omarmt duurzaam wonen

Nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd en bestaande woningen geïsoleerd, verbeterd en waar mogelijk voorzien van zonnepanelen. “Bij woningcorporatie de Alliantie doen we er alles aan om de overgang naar een duurzamer wereld te versnellen”, zegt directeur Koos Koolstra.

 

Binnenkort wordt de 3.000ste individuele eengezinswoning van de Alliantie voorzien van zonnepanelen. Naast zonnepanelen op nieuwbouwwoningen en in verduurzamingsprojecten, doet de Alliantie individuele huishoudens een aanbieding voor zonnepanelen op eengezinswoningen. In Amersfoort alleen al staat de teller hiervoor al op 1.000 woningen. Voor het hele woningbezit van de Alliantie geldt dat inmiddels 5.500 huishoudens over zonne-energie kunnen beschikken.

 

Op een totaal woningbezit van circa 53.000 in Amersfoort, Gooi en Vechtstreek, Amsterdam en Almere heeft de woningcorporatie nog een hele weg te gaan, maar de verduurzaming gaat wel steeds sneller. Koos Koolstra: “De kern is dat we onze huurders een gevarieerd aanbod goede, betaalbare woningen willen bieden. Onderdeel daarvan is de verduurzaming van de bestaande woningen. Een lager energieverbruik is daarbij, mede met het oog op de woonlasten, een belangrijk aspect. Tegelijkertijd gaat het bij renovatie ook om verhoging van het wooncomfort.”

 

Versnelling
“Bij renovatie of groot onderhoud willen we woningen opwaarderen naar de eisen van deze tijd. Onze ambitie is om het verduurzamingsproces verder te versnellen. Dat moet echter wel zorgvuldig gebeuren. Zo is het uitgangspunt dat ten minste 70% van de bewoners van een project of buurt akkoord moet gaan voordat we starten met een renovatietraject. En er gelden voor elk project uiteraard andere omgevingsfactoren die de voortgang kunnen beïnvloeden.”

 

Jeruzalem
Die ambitie van de Alliantie zien we terug in de zogeheten verbeter- en verduurzamingsprojecten. Een recent voorbeeld is de buurt Jeruzalem in De Koppel in Amersfoort, waar 223 woningen zijn aangepakt. Al in 2015 zijn de voorbereidingen gestart. In samenspraak met de bewoners, waarvan uiteindelijk 82% positief over de plannen oordeelde, is stap voor stap naar de renovatie toegewerkt. In de zomer van 2016 zijn de werkzaamheden gestart, een jaar later zijn de verduurzaamde woningen opgeleverd.

 

Goede basis
Koos Koolstra: “De woningen in Jeruzalem zijn in de jaren vijftig gebouwd volgens een soort prefabsysteem. De woningen hadden gemiddeld energielabel F ((op een schaal van G (zeer onzuinig) tot A (zeer zuinig), red.)). De bewoners waren tevreden met de locatie en de indeling van hun huis en wilden er niet weg. Daarmee hadden we een goede basis om deze woningen aan te passen naar de eisen anno 2017, én op te waarderen tot energielabel B, of soms A.”

 

Vijf dagen per woning
“We hebben de vloeren, de gevels en de daken geïsoleerd, nieuwe ramen en deuren met HR++-glas geplaatst en zonnepanelen op de daken geplaatst. Die operatie duurde per woning vijf dagen. Nu we bijna een jaar verder zijn, kunnen we concluderen dat de reacties van de bewoners overwegend positief zijn. Ze zijn blij dat hun woningen behouden zijn gebleven.”

 

Ambitie
De Alliantie streeft voor het hele woningbezit, inclusief bijna 15.0000 woningen in de regio Amersfoort, naar een gemiddeld energielabel B over twee jaar (eind 2020). Verbeter- en verduurzamingsprojecten zoals uitgevoerd in Jeruzalem, staan alleen al in de gemeente Amersfoort op stapel voor 2.060 woningen. In de periode tot 2030 zijn de overige woningen aan de beurt en moet het hele woningbezit van de Alliantie in Amersfoort gemiddeld energielabel A hebben.  “Duurzaamheid is een urgent maatschappelijk thema, ook voor de Alliantie. We streven naar een energieneutraal bezit in 2050”, besluit Koos Koolstra.