Duurzame energie uit ultradiepe geothermie

Op circa zes kilometer diepte in de aardkorst bevindt zich water met een hoge temperatuur. Dat water kunnen we gebruiken om duurzaam energie op te wekken.

 

In Nederland varieert de temperatuur van het water tussen de 5 en zes kilometer diepte van 150 tot ruim 200 graden. In de omgeving van Amersfoort gaat het om water van ten minste 160 tot 180 graden. Dit water kan worden opgepompt. Bovengronds wordt de warmte gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en van warmte-koudesystemen voor gebouwen. Het afgekoelde water wordt via een gesloten systeem weer teruggepompt. Door het toepassen van een geslotensysteem wordt de ondergrond niet aangetast. Er kunnen geen effecten optreden als bijvoorbeeld bij de gaswinning in Groningen.

 

Leveringszekerheid
De geothermische energiecentrale is een betrouwbare energiebron met een betrouwbare leveringszekerheid en is niet weersafhankelijk. De gebruikte aardwarmte biedt een CO2-vrije bron van goedkope energie. Omdat een bron decennialang kan worden gebruikt, zijn de operationele kosten op lange termijn voorspelbaar.

 

Warmte én elektriciteit
Anders dan bij gebruik van minder warm water uit ondiepere aardlagen kan met UDG ook elektriciteit worden opgewekt. Bovengronds wordt de warmte gebruikt om stoom te maken. De stoom drijft turbines aan die elektriciteit produceren. In dat proces komt restwarmte vrij die gebruikt kan worden voor het verwarmen van gebouwen. Met behulp van absorptiekoelers kan de restwarmte ook in koude worden omgezet. Wanneer in de zomer geen behoefte is aan verwarming, kan dezelfde energie dus worden gebruikt om gebouwen energiezuinig te koelen.