Energie Actief Soest

In het energiezuiniger maken van woningen laat Energie Actief Soest geen middel onbeproefd. Door te informeren, te verleiden en te ondersteunen wil dit burgerinitiatief een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

 

In de combinatie van allerlei verschillende initiatieven en maatregelen is Soest ‘één van de vele gemeenten met een voorsprongetje’, zegt lid van de stuurgroep Jan Assink bescheiden. “Soest is uniek in de combinatie van bescheidenheid en aan de andere kant de verreikendheid van de ideeën, waarbij burgers, gemeente en bedrijven samenwerken. Dat heb ik in nog geen enkele andere gemeente zo gezien, alhoewel er natuurlijk gemeenten zijn die op bepaalde aspecten juist veel verder zijn.”

 

“Van meet af aan heeft men in Soest samenwerking als enige oplossing gezien. De gemeente kan geen maatregelen opleggen, de burger kan het niet alleen en de bedrijven die vooroplopen, hebben ook te maken met de welwillendheid van hun omgeving.”

 

Breed duurzaamheidsinitiatief
Wat begon met een gemeenschappelijk zonnepanelenproject waaraan 150 woningeigenaren deelnamen, is uitgegroeid tot een breed duurzaamheidsinitiatief. Er gebeurt van alles rondom Energie Actief Soest. Natuurkundelessen op de kinderboerderij, waarmee energiebesparing en de werking van zonne-energie worden uitgelegd. Huisbezoeken om per wijk verduurzaming aan te jagen. Een lokaal Energieloket met heel veel relevante informatie. Maar ook: informatieavonden en een warmtescan om huiseigenaren te laten zien waar isoleren zinvol is.

 

Burgerparticipatie
“Alles wat er gebeurt, is gericht op burgerparticipatie”, aldus Jan Assink. “De rode draad is het geven van goede informatie op basis waarvan burgers zelf hun beslissingen kunnen nemen.” De manier waarop Energie Actief Soest dat doet, verschilt per project. Jan Assink: “Het gaat niet vanzelf. Je moet bereid zijn dingen te proberen om mensen echt te betrekken. In de uitwerking van het duurzaamheidsplan zien we dat de gemeente hetzelfde doet. Sinds eind 2015 is er een gemeentelijk duurzaamheidsplan met de ambitie om in 2030 20% van alle benodigde energie duurzaam lokaal op te wekken. Je ziet dat de impact daarvan geleidelijk aan groeit. Het nieuwe college wil zich ‘maximaal inspannen’ om dit te verwezenlijken zonder grootschalige windmolens en zonneweides. In feite geeft het akkoord aan: we gaan de weerstand niet breken, maar in samenspraak met burgers tot een oplossing komen.”

 

Het moet sneller
“Dit jaar lijkt de verduurzaming in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen. Dat heeft ook gevolgen voor Energie Actief Soest. Tot nu toe was aardgasvrij geen doelstelling. We hebben ons altijd gericht op het voorkomen van het onnodig gebruik van energie. Ons plan was om wijk voor wijk te benaderen en in 2020 50% van alle huurders en eigenaren mondig en geïnformeerd aan het verduurzamen te krijgen. Maar dat moet dus sneller. We zijn nu binnen EAS heel druk met die omslag. We merken dat de onzekerheid bij mensen toeneemt. Ga je nu isoleren? Of wacht je op een mogelijk ingrijpender totaalplan voor je wijk? Die ontwikkeling betekent dat we snel antwoorden moeten formuleren. Enerzijds moeten we meezwemmen met de landelijke ontwikkelingen en anderzijds moeten we dicht bij burgers blijven.”

 

Sinds begin vorig jaar kan Energie Actief Soest in eigen beheer met twee infraroodcamera’s warmtescans van woningen maken. Met een infraroodcamera worden foto’s gemaakt van temperatuurverschillen die in kleur worden weergegeven. Aan de hand van zo’n warmtebeeldfoto kan worden gezien op welke plekken energieverlies plaatsvindt. Koudebruggen, luchtlekken, kieren en isolatieproblemen worden zichtbaar gemaakt. De foto’s worden aan de keukentafel besproken en vergeleken met de eigen ervaringen, en de bewoner krijgt een kort rapport. Zo’n dertig inwoners hebben al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.