Energie besparen: doe het samen

Je eigen huis duurzamer maken? Samen met de buren lukt het beter. Het is goedkoper. Samen heb je meer kennis. En je staat sterker in contacten met aannemers en installateurs.

 

Yvonne Feuerhahn is al sinds 2010 actief om woningeigenaren te laten samenwerken bij het verduurzamen van hun woning. Eerst in het Soesterkwartier, waar zij zelf woont, maar later ook in andere wijken en gemeenten. “De sociale component is vaak doorslaggevend. Dat was voor mij destijds een echte eyeopener”, zegt Yvonne. “Bij het energiezuiniger maken van een woning gaat het in eerste instantie heel veel over techniek. Maar het zijn uiteindelijk de mensen die beslissen. En het bijzondere is dat als je mensen bij elkaar zet, er gemakkelijker iets tot stand komt.”

 

Effectieve energieborrel
In de afgelopen jaren heeft Yvonne veel ervaring opgedaan op verschillende plekken met verschillende groepen mensen. Daarmee heeft zij een goed beeld gekregen van wat wel en wat niet of minder goed werkt. “Het begon met het uitzoeken van de mogelijkheden om mijn eigen huis te verduurzamen. Daarna heb ik mensen uit de straat uitgenodigd voor een energieborrel. De helft van de straat kwam opdagen. We hadden een gesprek over allerlei technische mogelijkheden. Maar het gesprek kwam pas echt los toen we onze energierekeningen gingen vergelijken.”

 

“Mensen weten wel hoeveel ze betalen, maar weten vaak niet of zij in vergelijking met mensen in een vergelijkbare woning veel of weinig energie verbruiken. Omdat ik de mensen gevraagd had vooraf hun verbruik op te geven, kon ik de verschillen laten zien. Uiteindelijk heeft de helft van de buren meegedaan aan een gezamenlijk isolatieprogramma. Er waren mensen van wie ik het helemaal niet verwacht had en die toch meededen. Mensen vonden het fijn dat iemand de mogelijkheden al had uitgezocht en wilden niet de enige zijn die niet had geïsoleerd. Langzaam zag je het perspectief veranderen. Isoleren was ineens gewoon.”

 

Straatambassadeur
De rol die Yvonne Feuerhahn in dat eerste traject vervulde, ging later straatambassadeur heten. Er kwamen er uiteindelijk bijna dertig, die in twintig verschillende straten gezamenlijke projecten voor elkaar kregen, variërend van isolatie tot het plaatsen van zonnepanelen. Gaandeweg werd duidelijk dat wat in de ene wijk lukt, niet noodzakelijkerwijs ook ergens anders werkt.

 

Yvonne: “In het Soesterkwartier groeide het vanuit de wijkvereniging. Verschillende mensen pikten het initiatief op en vonden allemaal hun eigen manier om mensen bij elkaar te krijgen. De een kwam met een professionele enquêtelijst, terwijl een ander persoonlijk alle huizen af ging. Later zijn in andere wijken informatieavonden georganiseerd om de aanpak met straatambassadeurs en energieborrels verder te brengen. Daar zijn ook straatambassadeurs opgeleid, maar de energie is toen niet overgeslagen naar de wijk. Je ziet dat het beter werkt als er al netwerken zijn. Bijvoorbeeld buurtgenoten die zich gezamenlijk bekommeren om de inrichting van een pleintje en gewend zijn om er samen uit te komen. Inmiddels heb je voor bijvoorbeeld Nieuwland, Hoogland en Amersfoort-Zuid samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. Die waren er in 2011 nog niet.”

 

Nieuwe impuls
Met het besluit om Nederland op termijn helemaal van het aardgas af te halen, is een nieuwe impuls ontstaan om verder te verduurzamen, constateert Yvonne. “De ellende in Groningen draagt enorm bij aan de bewustwording. Het klimaat, de opwarming van de aarde, dat is verder weg. Maar Groningen is vlakbij. Jammer is wel dat er tegelijk een tegenbeweging is. Doordat het zoveel beter gaat in de bouw, stijgen de prijzen en wordt energie besparen minder aantrekkelijk. Die ontwikkeling is een extra stimulans om samen te werken. Dat scheelt in de prijs. En in deze tijd is het misschien nog wel belangrijker dat je door aannemers en installatiebedrijven als project wordt gezien. Als particulier ben je vaak toch pas als laatste aan de beurt. Samen optrekken met buren betekent ook dat je vaak professioneler advies krijgt en dat je serieuzer wordt genomen, ook als je een klacht hebt.”