Gasloos in Vathorst

Vanaf 2019 krijgen nieuwbouwwoningen in Vathorst geen gasaansluiting meer. Dit betekent dat er alternatieven bedacht moeten worden voor de 3.000 tot 3.500 woningen die de komende tien jaar gebouwd gaan worden.

“Het is belangrijk dat we die slag zo snel mogelijk maken”, zegt directeur Giel van der Vlies van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV). “We beginnen in 2019 met de woningen in de Laakse Tuinen. We trekken alvast onze eigen lijn en wachten niet tot de politieke besluitvorming is afgerond.”

 

Verschillende opties
De duurzame ambities van OBV zijn niet nieuw. Al vanaf 2008 werden in de wijk De Bron vijfhonderd woningen zonder gasaansluiting opgeleverd. Die woningen zijn voorzien van een individuele warmtebron. Voor de woningen in de Laakse Tuinen en wat daarna nog komt, zijn individuele warmtebronnen opnieuw een mogelijkheid. “Maar we hebben verschillende opties”, legt Giel van der Vlies uit. “Bij zo’n individuele warmtebron leg je een leidingenlus in de grond waarmee je aardwarmte wint. Dat is ook nu nog een prijzige oplossing. Een tweede oplossing is uitbreiding van het bestaande warmtenet van Vathorst. We onderzoeken momenteel samen met Eneco of dat haalbaar is. De centrale vraag daarbij is wat het minimale aantal aansluitingen moet zijn om dat rendabel te kunnen aanleggen.”

 

Individueel of collectief
De duurzaamheidsdiscussie in Vathorst staat op een tweesprong. De ene weg is een verdere individualisering van de warmtevoorziening met behulp van aardwarmte, zoals ook bij de woningen in De Bron is toegepast. Omdat de daarvoor gebruikte warmtepompen meer stroom vergen, betekent brede toepassing dat het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. De tweede weg is een uitbreiding van het warmtenet, waarbij het hele gebied van een buizensysteem moet worden voorzien. “Allebei gaat niet. Er is onvoldoende ruimte in de ondergrond. We moeten nu een keuze maken. We willen in 2019 starten met de bouw van de Laakse Tuinen en we hebben een jaar voorbereiding nodig.”

 

Welke keuze het ook wordt, duidelijk is wel dat nieuwe bewoners een voorkeur hebben voor een gasloze woning. De keuze van de overheid om de gaswinning in Groningen geheel af te bouwen, heeft een verandering teweeggebracht. “Kopers zien gasloos als een beter en toekomstvaste oplossing.”

 

Drie technieken
Dwars door de discussie speelt dat het bestaande warmtenet van Vathorst moet worden omgezet naar een andere energiebron. “De centrale van het warmtenet werkt nu nog op gas. Als daar een andere oplossing voor is, slaan we twee vliegen in een klap. We onderzoeken drie opties. De eerste is een biomassacentrale. Voordeel is dat dat bekende techniek is. Anderzijds heb je ook daarmee CO2-uitstoot en is het politiek bezien geen voor de hand liggende oplossing. De tweede optie is het gebruik van collectieve warmte-koudeopslag. Ook dat is een eerder toegepaste bekende techniek. Het nadeel is dat we geen heel hoge temperaturen kunnen bereiken en moeten naverwarmen. De derde is het gebruik van ultradiepe geothermie. We onderzoeken of dat ook een scenario zou kunnen zijn. We zitten nu in de fase dat we alle benodigde informatie verzamelen. We hopen snel tot een besluit te kunnen komen.”