Groen bouwen = groen financieren

Bedrijven die investeren in verduurzaming van hun vastgoed, kunnen gebruik maken van een aantal gunstige financieringsvormen. Je financiert tegen een gunstiger rente dan bij andere bedrijfsfinancieringen.

 

Een van die mogelijkheden is de Groenfinanciering. De overheid beoordeelt of je in aanmerking komt voor deze vorm van lenen. Daarvoor zijn een aantal voorwaarden opgesteld. Voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je een groenverklaring. Een groenverklaring is onder andere mogelijk voor grondstofbesparing door terugwinning en hergebruik, investeringen in duurzame energie (zonnepanelen, aardwarmte, warmte-koudeopslag en windenergie) en duurzaam bouwen (nieuwbouw en renovatie).

 

Klik hier voor meer informatie.