Gezocht: 20 hectare grond in Soest

Tweehonderd Soester huishoudens willen graag samen een boerderij beginnen. Vrijwilligers staan te trappelen. Nu alleen die lap grond nog vinden.

 

Meer dan 130 gesprekken hebben ze gevoerd in 2018, de vrijwilligers van de landvindersgroep van Herenboeren Soest. Met boeren, raadsleden, omwonenden, enzovoort en zo verder. Want ze willen heel graag een stuk land vinden, zodat Herenboeren Soest eindelijk echt van start kan. Zonder grond kun je immers geen fruitbomen planten, geen groente verbouwen, geen koeien laten grazen en geen kippen laten scharrelen.

 

Het plan is om met 200 huishoudens uit Soest en omgeving een coöperatieve boerderij op te richten. De huishoudens zijn gezamenlijk eigenaar en betalen van hun inleg het loon van de boer, die de boerderij runt. Wekelijks komen de leden langs voor de oogst, waarmee ze kunnen voorzien in zestig procent van hun wekelijkse behoefte aan groente, fruit, vlees, aardappels en eieren. Ze mogen ook meehelpen met oogsten en schoffelen, maar dat hoeft niet.

 

LANGE OPSOMMING
Frank van Geffen is een van de actieve vrijwilligers van Herenboeren Soest en zit sinds kort ook in de landvindersgroep. “Eerst heette dat de landzoekers- groep, maar we hebben de naam veranderd. We zijn vastberaden om een geschikt stuk land te vínden”, lacht hij. Maar dat gaat niet gemakkelijk, aangezien er ook na 130 gesprekken nog altijd geen 20 hectare grond gevonden zijn. Frank begint aan een lange opsomming van locaties, die om afwisselende redenen afvielen. “De grond tegenover paleis Soestdijk was niet voor langjarige pacht beschikbaar. De Eng, midden in Soest is beschermd natuurgebied, met voor ons te veel beperkingen.” En zo zijn er nog allerlei opties afgevallen: te klein, boeren die er vanaf zagen, ongeschikte bodem, enzovoort. 

 

PROEFTUIN
Dus ja, het is lastig, maar Heren- boeren Soest geeft niet op. “We hebben nog wat ijzers in het vuur. Zo kloppen we bijvoorbeeld actief aan bij alle politieke partijen om te zien of we elkaar kunnen helpen. Wat wij doen – natuurinclusieve landbouw en verbinding zoeken met de gemeenschap – sluit namelijk heel goed aan bij hun beleid: ze willen bodemverbetering, duurzaamheid en dat burgers meer binding hebben met groen.” Een andere mogelijkheid: boeren benaderen die tegen hun pensioen aan- zitten. “Er komt wetgeving aan die boeren dwingt flinke investeringen te doen. Oudere boeren zien dat misschien niet meer zitten.” Frank heeft goede hoop dat Herenboeren Soest in 2019 écht van start kan. “Desnoods met een proeftuin op bijvoorbeeld een hectare. We zijn enthousiast en gaan er met ons volle gewicht in.”