Het Rijk draagt een steentje bij

De overheid stimuleert verduurzaming van woningen en bedrijfspanden. Er zijn verschillende subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden.

 

Zo is er in 2018 honderd miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Lees hier wat de ISDE voor jouw verduurzamingsplannen kan betekenen.

 

VVE’s
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die energiebesparingsmaatregelen willen nemen, kunnen gebruikmaken van de Subsidie energiebesparing eigen huis. Deze regeling voor VvE’s geldt nog tot en met 2018. Klik hier voor meer actuele informatie.

Stimuleren van bedrijven
Bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie, kunnen gebruikmaken van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA voorziet in fiscale aftrek voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek), maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Je kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan boven op de gebruikelijke afschrijving. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je gedetailleerde informatie over deze regeling.

 

Fiscaal voordeel
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden mogelijkheden om fiscaal voordelig te investeren in milieuvriendelijke technieken. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt boven op de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een zelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Meer informatie

 

Met de Regeling groenprojecten stimuleert de overheid groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Hiervoor is samenwerking tussen beleggers, banken en projectbeheerders nodig. Met een groenverklaring kan een bank een lening tegen een lager rentetarief aanbieden.

Meer informatie

 

Hier krijg je mee te maken
Voor je begint met verduurzaming van je woning of bedrijfsgebouw, zul je je moeten informeren over regels en voorschriften. Je krijgt te maken met verschillende wetten en regels. Naast het Bouwbesluit zijn dit bijvoorbeeld de EPC-eisen en het verplichte energielabel. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de wetten en regels met betrekking tot gebouwen overzichtelijk bijeengebracht op de website. Vanuit de overzichtspagina kun je doorklikken naar de specificaties van verschillende regelingen. Naast landelijke wetten en regels kunnen er ook lokale voorschriften gelden. Neem daarvoor contact op met jouw gemeente.
Meer informatie