In een klap naar Nul op de Meter

Nederland gaat de komende decennia massaal verduurzamen. Gemeenten ontwikkelen warmtevisies en er zijn regionale energiestrategieën (RES) om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. De familie Reesinck uit Amersfoort wil daar niet op wachten. Hun jarenzeventigwoning gaat in een klap naar Nul op de Meter (NOM).

 

Stap-voor-stap-benadering
Van het gas af is voor veel mensen nog een stap te ver. Men kiest voor het verlagen van de gasrekening door te isoleren of voor een lagere elektriciteitsrekening door zonnepanelen te plaatsen. Dat zijn de zogeheten ‘no-regretoplossingen’. Met andere woorden, maatregelen die hoe dan ook bijdragen aan energiereductie en zichzelf op den duur terugbetalen. Hoe de klimaatplannen van de overheid in de toekomst ook uitpakken.

 

Wijk-voor-wijkaanpak
De overheidsplannen die nu ontwikkeld worden, gaan uit van een wijk-voor-wijkaanpak. Het idee is dat je sneller en goedkoper kunt werken als je steeds een hele wijk tegelijk van het gas afhaalt en verduurzaamt. Achtergrond is de afspraak dat Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet hebben teruggebracht. In 2050 moeten we zelfs op nul uitkomen. Tegelijkertijd wordt de gaswinning in Groningen afgebouwd. Dit betekent onder andere dat er tot 2050 acht miljoen gebouwen verduurzaamd moeten worden. Zeven miljoen daarvan zijn woningen.

 

Gewoon doen
Riny en Etienne Reesinck wachten al die ontwikkelingen niet af. Zij kochten onlangs een jarenzeventigwoning met energielabel E en besloten de noodzakelijke verbouwing meteen te combineren met verduurzamingsmaatregelen. Na een grootschalige verduurzamingsoperatie willen zij uitkomen op een gasloze Nul op de Meterwoning. Etienne Reesinck: “Wij zijn gaan kijken naar een koopwoning, omdat we er met de gemeente niet uitkwamen voor wat betreft de benodigde woningaanpassingen voor onze gehandicapte dochter. Bij onze nieuwe woning hebben we de mogelijkheden uit te bouwen, zodat alles voor haar gelijkvloers is. Onze gedachte was: als je dan toch bezig bent, doe het dan meteen duurzaam.”

 

Gasloze oplossing
“We hebben gekozen voor een compleet gasloze oplossing. We gaan koken op inductie, krijgen zonnepanelen en een grondwarmtepomp. Verder isoleren we en kiezen we voor vloerverwarming in het hele huis. Omdat we toch ingrijpend verbouwen, zijn de extra kosten voor die laatste aanpassing niet zo hoog. Het resultaat is dat we straks bijna geheel zelfvoorzienend zijn. Voor nachtstroom zijn we nog aangewezen op het net, maar we zijn voorbereid op een toekomst waarin we de stroom die we overdag opwekken, kunnen opslaan.”

 

Grondwarmtepomp
De mogelijkheid van een warmtepomp in plaats van een cv-ketel leidt overal in het land tot discussies. De techniek zou nog niet voldoende uitontwikkeld zijn en geluidsoverlast veroorzaken. De familie Reesinck kiest niet voor een luchtwarmtepomp, maar voor een grondwarmtepomp. Daarbij wordt warmte onttrokken aan de aarde. Bij de woning komt een lus in de grond met een warmtewisselaar naar een bron die een constante temperatuur van 12 graden heeft. “Dat is veel efficiënter”, zegt Etienne Reesinck op basis van zijn eigen onderzoek.

 

Niet over een nacht ijs
Gedegen onderzoek naar de mogelijkheden kenmerkt de aanpak van de familie Reesinck. Goede, betrouwbare informatie vinden, valt niet altijd mee, zo blijkt uit zijn ervaringen. “We hebben diverse bedrijven gevraagd wat de beste oplossing zou zijn voor onze woning. De een raadt een oplossing aan, terwijl een ander diezelfde oplossing juist afraadt. Je moet je dus verdiepen in waarom men dat zegt, en zelf je conclusies trekken.”

 

Advies vragen
Etienne werkt in een ondersteunende functie bij een ingenieursbureau en kreeg tips van collega’s. Riny Reesinck werkte voorheen bij een energiebedrijf en kon uit haar ervaringen daar putten. “Daarnaast hebben we veel gelezen, informatiebijeenkomsten bezocht en ons laten voorlichten. Onder andere door mensen van 033Energie en leveranciers”, zegt Etienne, uit wiens verhaal blijkt dat er ook doorzettingsvermogen bij komt kijken. Etienne: “We hebben verschillende partijen benaderd voor de grondwarmtepomp. Sommigen wilden niet eens een offerte doen, omdat men op basis van Google Maps dacht dat de locatie niet bereikbaar was met het benodigde materieel. Uiteindelijk hebben we een partij gevonden die meedenkt en een oplossing heeft gevonden. Het is een sport geworden om de verduurzaming van ons huis zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen tegen zo laag mogelijke kosten.”

 

Duurzaam financieren
Er bestaan tegenwoordig mogelijkheden om extra financiering te krijgen voor verduurzamingsmaatregelen. De familie Reesinck liep echter tegen een heel ander probleem aan. Doordat Riny de verzorging van hun meervoudig gehandicapte dochter op zich heeft genomen, heeft zij een inkomen dat is gekoppeld aan het persoonsgebonden budget (pgb) van haar dochter. “We waren al tijdje in gesprek met verschillende financiële partijen. We liepen ertegenaan dat inkomen op basis van een pgb niet wordt meegerekend bij een hypotheekaanvraag. De aankoop van het huis kon volledig op basis van het inkomen van Etienne, maar voor de verbouwing was het wel nodig dat het tweede inkomen zou worden meegeteld. De combinatie met de extra financieringsmogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen bracht uiteindelijk de oplossing. We kwamen via 033Energie in contact met Mark van der Meulen van Rabobank Amersfoort Eemland. Hij was enthousiast over wat we wilden gaan doen, en heeft een oplossing gevonden.”

 

€ 9.000,- extra
Een deel van de financieringsoplossing voor de familie Reesinck zit in de mogelijkheid om extra te lenen voor verduurzaming van de eigen woning. Financieel adviseur Particulieren Mark van der Meulen: “Kopers die samen of alleen meer dan € 33.000,- per jaar verdienen, kunnen € 9.000,- extra lenen voor verduurzamingsmaatregelen. Op basis van een doorrekening van het CBS blijkt dat het voor die groep betekent dat de woonlasten stabiel blijven. Met andere woorden, de extra financieringslasten wegen op tegen de verlaging van de energierekening.”

 

Belangstelling groeit
Steeds meer mensen kiezen bij aankoop van een woning voor extra verduurzamingsmaatregelen. Bij de hypotheekaanvragen bij Rabobank Amersfoort Eemland kiest al 15 procent ervoor om verduurzaming als extra mee te nemen in de financiering. Rabobank heeft als leidraad voor hypotheekgesprekken dat verduurzaming altijd wordt meegenomen. Klanten vinden dat in de praktijk heel prettig. In combinatie met inhoudelijk advies leidt een hypotheekgesprek vaak tot beter inzicht in de mogelijkheden.

 

Ervaringsdeskundige
De betrokkenheid van Mark van der Meulen bij verduurzamingsplannen voor woningen begint vrijwel altijd met de financiële component. In de praktijk gaat zijn advies veel verder. Daarbij speelt dat Mark zelf ervaringsdeskundige is. Mark: “Verduurzaming is meer dan energiebesparing of financieel voordeel. Het verduurzamen van je woning betekent vaak dat je wooncomfort toeneemt. Dat is vooraf lastig te vatten en dan helpt het om te praten met mensen die het al eens hebben meegemaakt. Bij ons thuis was het betere binnenklimaat achteraf de grootste verrassing. Mijn gasverbruik is flink gedaald, maar ons wooncomfort is zoveel beter dat ik de maatregelen zonder die daling ook zou hebben gedaan. Mijn persoonlijke ervaringen helpen om over meer te praten dan alleen geldbesparing en CO2-reductie.”

 

Ieder z’n eigen motivatie
In hypotheekgesprekken blijkt dan ook dat de reden waarom mensen willen verduurzamen, voor iedereen anders is. Mark: “Dat varieert van mensen die zonnepanelen willen plaatsen, omdat hun spaargeld nauwelijks rente oplevert, tot een combinatie van verduurzaming met een verbouwing of renovatie. En er zijn natuurlijk ook mensen voor wie verduurzaming van hun woning het eerste doel is.”

 

Waar moet je beginnen?
De een kiest voor een stap-voor-stapaanpak, de ander meteen voor geheel energieneutraal. Mark: “Voor de meeste mensen geldt dat zij niet weten waar zij moeten beginnen. Als financieel adviseur heb ik uiteraard niet de technische kennis, maar ik kan mensen vanuit mijn ervaring wel inzicht bieden. En dan blijkt bijvoorbeeld dat de makkelijkste oplossing, zonnepanelen plaatsen, niet altijd de slimste is. Voor je dat doet, moet je kijken naar de kwaliteit van je dak. Is dat over een paar jaar aan vervanging toe, dan kun je dat beter eerst aanpakken. Ons algemene advies is: laat eerst een rapport opmaken over de mogelijkheden. Met de ervaring die ook wordt ingebracht vanuit GreenHome en 033Energie willen we mensen op het juiste pad helpen. Als de eerste stap is genomen, volgt de tweede vaak vanzelf. En dat is ook ons doel. We vinden het belangrijk dat mensen tot verduurzaming komen. Dat Rabobank daarbij de financiering verzorgt, is niet ons hoofddoel.”

 

Lees ook:
https://brdr.online/rabobank-ondersteunt-actief/
https://brdr.online/het-energieloket-van-amersfoort/
https://brdr.online/modelwoningen-033energie/