Jongeren, hier zijn we!

De Rabobank bekommert zich graag om de maatschappij. Ook om jongeren dus. Rabo Young Ambition, de nieuwe jongerenraad van Rabobank Amersfoort Eemland, gaat daarbij helpen.

 

Tegenwoordig bankieren we voornamelijk digitaal. Bezoeken aan de bank zijn schaars geworden. Dat geldt voor kin- deren en jongeren net zo goed, want ook een bankrekening openen kan online. Amber Nieuwkamp (21): “Jaren geleden gingen kinderen met hun spaargeld naar de bank, maar mijn broertje van elf weet nauwelijks wat een bank is.” Amber is een van de drie bestuursleden van Rabo Young Ambition. Rabobank Amersfoort Eemland heeft deze raad van jongeren opgericht om nog beter te kunnen optrekken met jonge- ren tussen 12 en 25 jaar.

 

Elkaar vinden
De Rabobank kan de jeugd namelijk goed van dienst zijn. “Jongeren kunnen advies krijgen over hoe ze met hun geld om- gaan”, vertelt bestuurslid Andrea de Bruijn (24). “Studenten trouwens ook, want velen beseffen niet genoeg dat ze die studielening van de over- heid ook echt ooit moeten gaan aflossen. Daarnaast realiseren ze zich vaak niet wat voor effect die lening heeft in de toekomst.” Tot slot is er dan de groep starters op de woningmarkt, waar Andrea zelf ook toe behoort, die bij de Rabo- bank kan aankloppen voor een hypotheek. Zowel de bank als jongeren zelf hebben er dus voordeel van als ze elkaar nog beter weten te vinden. En wie kunnen daar beter bij helpen dan die jongeren zelf? Dat was dan ook precies de gedachte achter de oprichting van Rabo Young Ambition.

 

Vol enthousiasme
Ze zijn in november vorig jaar begonnen en storten zich, samen met het derde bestuurslid Kelly Sakkers (19) en de negen andere leden, vol enthousiasme op hun nieuwe taak. Dit jaar staan er drie evenementen op het programma, bedoeld om zichzelf bekend te maken bij hun achterban, om (aankomende) studenten te informeren over de studielening en om studenten en afgestudeerden in contact te brengen met mkb’ers. Kelly is vol vertrouwen: “Die evenementen gaan zeker lukken. Daarnaast willen we dit jaar ook meer optrekken met de bankmedewerkers, zodat ze weten van ons bestaan en ons vragen mee te denken. Als dat lukt, ben ik heel trots.”