Primeur voor Amersfoort?

Krijgen Vathorst en Soest straks duurzame energie uit ultradiepe geothermie? Ingenieur Johan Herman de Groot denkt van wel.

 

Met de gemeente Soest werd eind 2017 al een intentieovereenkomst afgesloten. In Amersfoort verwacht Johan Herman de Groot op deze manier 25.000 woningen in Vathorst te kunnen voorzien van duurzame energie. Hij wil zich in eerste instantie richten op de woningen die al op het warmtenet zijn aangesloten (ruim drieduizend) en de aanstaande nieuwbouw die aardgasloos moet plaatsvinden. Later kan dezelfde bron ook bedrijventerreinen in de omgeving, de wijken De Hoef en Calveen en zelfs Bunschoten/Spakenburg of Nijkerk bedienen.

 

Warmte uit de aarde
De Amersfoortse ondernemer, bekend van Herman de Groot Ingenieurs, wil met het nieuwe bedrijf Larderel Energy duurzame elektriciteit opwekken door middel van warmte uit de aarde. Niet op een paar honderd meter, zoals we aardwarmte nu al wel kennen, maar op zes kilometer diepte: ultra diepe geothermie (UDG). Het is een techniek die in Nederland nog nauwelijks bekend is. Vanaf die enorme diepte kan water van circa 180 graden worden opgepompt. In tegenstelling tot ‘gewone’ aardwarmte, die alleen voor verwarming wordt gebruikt, is UDG volgens Larderel Energy geschikt voor het opwekken van elektriciteit en het verwarmen en koelen van gebouwen.

 

Samen met universiteiten
UDG wordt in Nederland nog niet toegepast, maar bijvoorbeeld wel in Duitsland. De stad München heeft vijf energiecentrales die vanuit een UDG-bron gevoed worden. Om de techniek goed te kunnen toepassen en alle aspecten ervan goed door te rekenen, werkt Larderel samen met de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Investering 65 miljoen
In de huidige vorm is Larderel Energy ontwikkelaar van het concept. In een latere fase kan er ook een exploitatiebedrijf worden opgezet. Dan zouden ook burgers de mogelijkheid moeten krijgen om bijvoorbeeld door middel van aandelen financieel te participeren. In de ontwikkelfase is een investering van 65 miljoen euro nodig. Om dat te kunnen bereiken, is nog wel een zogeheten boorgarantie nodig. De overheid stelt zich dan garant voor de boorkosten als zou blijken dat het boren niet tot het gewenste resultaat leidt. Voor veel investeerders is dat een voorwaarde.

 

92% CO2-reductie
Johan Herman de Groot heeft er alle vertrouwen in: “We hebben de hele keten in kaart gebracht, van grondstof tot eindproduct. Daarmee hebben we aangetoond dat we ten opzichte van een energiecentrale op fossiele brandstof 92% CO2-reductie kunnen behalen. Het concept is nagenoeg overal in Nederland toepasbaar. Het is een gesloten systeem dat de aarde niet beïnvloedt. Het is bovendien niet afhankelijk van weersomstandigheden, zoals wind- en zonne-energie. Uit onderzoek is gebleken dat we met deze energiebron in Nederland zo’n 1.200 jaar vooruit kunnen. Operationele berekeningen hebben aangetoond dat investeringen in een UDG-centrale een rendement van 7,8 tot 10% kunnen opleveren.”

 

Het kan snel gaan
Larderel Energy is in gesprek met de overheid om de juiste condities te kunnen creëren. Begin april 2018 is het concept gepresenteerd in Den Haag. Om UDG te kunnen toepassen in Nederland, is een wijziging van de Mijnbouwwet noodzakelijk. Ook de SDE+-subsidieregeling, waarmee groene energie gestimuleerd wordt, behoeft aanpassing. Als Larderel Energy met de gemeente Amersfoort tot overeenstemming komt, kan de eerste UDG-centrale volgens het bedrijf over drie jaar gereed zijn.