Rabobank ondersteunt actief

Adviseurs van de Rabobank gebruiken in gesprekken met klanten een online tool, waarmee ondernemers kunnen bepalen welke erkende maatregelen zij kunnen nemen om hun energielabel te verbeteren.

 

Als er nog geen energielabel is afgegeven, wordt een inschatting gemaakt op basis van het bouwjaar en eventueel eerder genomen maatregelen. Met de online tool is snel vast te stellen welke maatregelen mogelijk zijn om het energielabel te verbeteren. Paul van den Berg, accountmanager Groot Zakelijk bij Rabobank Amersfoort Eemland: “Klanten krijgen via hun accountmanager toegang tot deze tool. Elke maatregel is voorzien van een financiële onderbouwing met een businesscase waarin investering, besparing, CO2-reductie en terugverdientijd zijn weergegeven. Zo is de opgave voor klanten inzichtelijk. We adviseren klanten wel om aanvullend een afspraak te maken met een bedrijf voor maatwerkadvies. We zijn ervan overtuigd dat het verduurzamen van de Nederlandse vastgoedportefeuille essentieel is voor een vitale leefomgeving én voor het behalen van een langdurig gezond rendement voor klanten.”

 

Neem energielabel mee in afweging
Het energielabel van bedrijfsgebouwen is een belangrijke factor bij financieringen. Hans Jongerden, accountmanager MKB bij Rabobank Amersfoort Eemland: “Bij nieuwe financieringen moet een bedrijfspand minimaal energielabel C hebben, tenzij er een verduurzamingsplan ligt waarmee ten minste dat niveau wordt gehaald. Vanwege de gunstige financieringsmogelijkheden zien we meer klanten die het pand dat zij nu huren, willen aankopen. Ook dan adviseren we om het energielabel in de afweging mee te nemen.”