Sterk en robuust

‘Verenigingen vormen het cement van de samenleving. Om hen sterk en robuust te maken, biedt Rabobank het initiatief verenigingsondersteuning.’

 

Aan het woord is Dick van Rhee. De directeur Particulieren en Private Banking van Rabobank Amersfoort Eemland licht de verenigingsondersteuning graag toe. ‘Het verenigingsleven is heel groot en er zijn veel mensen actief in. Het brengt mensen bij elkaar, zorgt voor ontspanning en geeft nieuwe energie. Het verenigingsleven is daarom belangrijk voor de maatschappij, want verenigingen versterken onze samenleving en zorgen voor sociale samenhang. Als Rabobank staan wij midden in de samenleving. Daarom dragen wij graag bij aan hun ontwikkeling, zodat verenigingen sterk en robuust blijven.’

 

Hein Veerman van NOC*NSF heeft de verenigingsondersteuning twee jaar geleden met Rabobank Nederland in gang gezet. Daarbij werkt de sportkoepel nauw samen met Kunstbende en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst. ‘Het maakt namelijk niet uit of je blokfluit speelt of een hockeystick vasthoudt als je praat over thema’s als: zo goed mogelijk besturen, nieuwe doel- groepen bereiken, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, duurzaam bouwen, gezond eten of vrijwilligers werven en actief betrokken houden. Zoals Dick zei: een gezond verenigingsleven draagt bij aan een sociale leefomgeving. Tijdens sporten of een toneelrepetitie leer je andere mensen kennen. Maak je dus verbinding. Dat maakt van verenigingen belangrijke bakens in onze maatschappij.’ In samenwerking met NOC*NSF biedt Rabobank Amersfoort Eemland sinds 2017 tien verenigingen uit het werkgebied ondersteuning op de door Hein genoemde thema’s.

 

MHC Soest en Dorpsfeest Hoogland zijn twee van die verenigingen. ‘Wij worstelden binnen de club met het feit dat het “warme” aan het verdwijnen was binnen de club’, vertelt voorzitter Matthieu van der Heiden. ‘Daardoor moesten wij steeds meer mensen inhuren om zaken gedaan te krijgen.’ Dorpsfeest Hoogland richt zich op bestuurlijke vernieuwing en op jongeren. Voorzitter Thea van Beers; ‘Wij willen ook in de toekomst elk jaar een evenement kunnen houden waar heel Amersfoort naartoe kan om een leuk weekend te hebben.’ ‘Vrijwillig betekent niet vrijblijvend’, haakt Dick aan, ‘maar als mensen iets als een verplichting gaan voelen, gaat de lol er snel vanaf. Verenigingswerk moet voor iedereen een feestje blijven, dus moet je niet te strak alles willen regelen. Daarvoor is het belangrijk, dat je als vereniging in contact blijft met al je leden. Als Rabobank faciliteren wij dat en delen wij graag onze kennis, kunde en ervaring.’

 

Na overleggen met diverse leden kwam bij MHC Soest naar voren dat het een familieclub wil zijn. ‘Maar wat betekent dat “familieclub”? Wat betekent dat voor ons gedrag en voor ons beleid? Verstaat iedereen er hetzelfde onder? In sessies met in totaal zestig volwassen en jeugd- leden kwamen wij tot de conclusie: MHC Soest, samen, voor jou én door jou. Onze club kan namelijk alleen draaien als de leden bijdragen’ stelt Matthieu.

 

Matthieu van der Heiden (MHC Soest): 'Iedereen op de club voelt zich betrokken. Daar gaat het om.’

 

De club formuleerde daarvoor de kernwaarden: plezier maken, waardering en respect voor elkaar hebben, het beste uit een team halen, open en duidelijk communiceren, en iedereen draagt een steentje bij. ‘Het lijkt een teken van deze tijd dat in een club meer wordt geconsumeerd dan geparticipeerd. Het zijn bijna altijd dezelfde mensen die klaarstaan en willen helpen. Doordat wij dit traject met de hele vereniging - onder begeleiding van de bank en NOC*NSF - zijn aangegaan, hebben wij scherper voor ogen wat we willen en is tegelijkertijd draagvlak gecreëerd. Iedereen op de club heeft het nu over verandering en participatie. Ieder- een voelt zich betrokken. Daar gaat het om.’

‘Wat de Rabobank doet, is heel uniek en heel intensief’, vindt Thea. ‘Je wordt gedwongen los te laten, wat je soms al jaren doet.’

 

Dat Dorpsfeest Hoogland een bestuur heeft van veertien mensen, dat overal over moet beslissen, blijkt bijvoorbeeld voor bepaalde besluitvorming niet altijd handig. Immers, zoveel mensen, zoveel meningen. ‘De steun van NOC*NSF is heel belangrijk geweest. Simpelweg omdat de begeleiders niet door een gekleurde bril naar onze organisatie kijken en weten hoe je verenigingen moet omturnen. Bij ons heeft dat geleid tot meer verantwoordelijkheid voor de commissies. Elke commissie heeft een eigen budget en kan zelf beslissingen nemen. Zo kunnen sneller knopen worden doorgehakt.’ De vereniging betrekt van jongsaf jongeren bij het jaarlijkse evenement. Dat begint met afval prikken door leerlingen van de basisschool. ‘Jongeren willen ook op latere leeftijd nog steeds best meehelpen met activiteiten, maar dan in projectvorm en afgebakend in tijd. Dat kan door deze binnen een commissie te organiseren en daar taken en verantwoordelijkheden te verdelen. Als zij daar enthousiast van worden, willen ze daarna misschien ook nog wel het laatste stapje richting een bestuursfunctie nemen. Zo maken wij het bestuur en de vereniging toekomstbestendig.’