We worden allemaal duurzamer

De verduurzaming van Nederland gaat steeds sneller. En dat gaan we allemaal merken. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de doelen te halen.

 

Internationaal is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur met niet meer dan twee graden mag stijgen. En zelfs dan zijn de gevolgen groot. De verwachte zeespiegelstijging noodzaakt Nederland om meer te investeren in waterveiligheid. Dat gebeurt al met onder andere kust- en dijkversterkingsprogramma’s en maatregelen om wateroverlast en hittestress te bestrijden. Om de temperatuurstijging te beperken, is het nodig dat we veel minder CO2 gaan uitstoten. Dat betekent in de praktijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen (olie en gas) moeten gaan vervangen door duurzame vormen van energie. Het kabinet wil de CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd hebben en in 2050 tot nul reduceren.

 

Om verdere aardbevingsschade in Groningen te beperken, is bovendien afgesproken dat Nederland in 2030 stopt met de winning van aardgas. Dat is een extra opgave, maar biedt ook kansen om de verduurzaming te versnellen.

 

1000 woningen per dag
En sneller moet het. Om de doelen te halen, is het bijvoorbeeld nodig dat er per dag 1.000 woningen worden verduurzaamd. En alles wat nieuw gebouwd wordt, op lange termijn zo’n 50.000 woningen per jaar, moet natuurlijk meteen aan de hoogste eisen voldoen. Er zijn allerlei initiatieven – ook in de regio Amersfoort Eemland – om woningen te verduurzamen. Landelijk wordt vooral gekeken naar opschaalbare projecten. Kun je voor een bepaald type woning tot een standaardaanpak komen, waardoor je heel snel kunt werken? Is het mogelijk om voor bijvoorbeeld portiekwoningen, waar er vele duizenden van zijn in Nederland, een landelijk toepasbaar concept te ontwikkelen? 033Energie is daar al heel ver in.

 

Steeds sneller
Er kan dan een proces van industriële renovatie ontstaan, waarbij verduurzaming slim, snel en betaalbaar kan plaatsvinden. Er zijn al voorbeelden van woningbouwverenigingen die flatgebouwen kunnen verduurzamen, waarbij de huurverhoging lager is dan de besparing op de energiekosten. Bewoners en milieu winnen dan allebei. Landelijk betekent deze aanpak dat de verduurzaming van woningen steeds sneller kan gaan. Dat geldt niet alleen voor huurwoningen van woningbouwcorporaties, maar ook voor particuliere woningen. Tot 2030 kan al een grote slag worden gemaakt. In de daaropvolgende periode tot 2050 kan met de opgedane ervaring gemakkelijker gewerkt worden aan woningen die niet zo gemakkelijk in collectief verband aangepast kunnen worden.